پلان های پیشنهادی برای شما

برای وبسایت شما چه بزرگ باشد چه کوچک، پلان های متفاوتی پیشنهاد کرده ایم
قبل از انتخاب می توانید رایگان تجربه کرده وبا اطمینان انتخاب کنید
مدت زمان پلان

رایگان
1000 بازدید ماهانه
1 وبسایت
ساخت حداکثر 3 افزونه
رنگ بندی دلخواه
تنظیمات نمایش
آمار افزونه ها
آمار وبسایت
ارسال گزارش هفتگی به ایمیل
امکان دانلود آمار با فرمت CSV و XLS
هدف گذاری افزونه ها
پشتیبانی رایگان
نمایش لوگو افزونه ساز
رایگان
استاندارد
2000 بازدید ماهانه
2 وبسایت
ساخت حداکثر 6 افزونه
رنگ بندی دلخواه
تنظیمات نمایش
آمار افزونه ها
آمار وبسایت
ارسال گزارش هفتگی به ایمیل
امکان دانلود آمار با فرمت CSV و XLS
هدف گذاری افزونه ها
پشتیبانی رایگان
نمایش لوگو افزونه ساز
80000 تومان / 30 روزه
حرفه ای
10000 بازدید ماهانه
10 وبسایت
ساخت همه افزونه ها بدون محدودیت تعداد
رنگ بندی دلخواه
تنظیمات نمایش
آمار افزونه ها
آمار وبسایت
ارسال گزارش هفتگی به ایمیل
امکان دانلود آمار با فرمت CSV و XLS
هدف گذاری افزونه ها
پشتیبانی رایگان
نمایش لوگو افزونه ساز
300000 تومان / 30 روزه
در صورتی که پلان با مشخصات دیگری مد نظر شماست، با ما تماس بگیرید