راهنمای استفاده از تماس تلفنی

مراحل ساخت

  • پس از ورود به پنل، در قسمت داشبورد روی دکمه " افزودن افزونه " کلیک کنید
  • از منو، روی گزینه تماس تلفنی کلیک کنید تا وارد تب گرافیک افزونه شوید
  • در این بخش می توانید موقعیت قرارگیری افزونه تماس تلفنی در صفحه وبسایت، رنگ آیکون را در دوحالت ساعت کاری و ساعت غیرکاری انتخاب کنید
  • می توانید در کنار آیکون تماس تلفنی متنی را نمایش دهید. درصورت انتخاب متن می توانید فونت، سایز و رنگ نوشته و پس زمینه آن را انتخاب کنید
  • در تب محتوا می توانید متن و شماره تماس را برای حالت ساعت کاری، ومتن برای ساعت غیرکاری تعریف کنید
  • در تب تنظیمات زمان شروع و پایان نمایش افزونه، نحوه و تعداد دفعات نمایش را می توانید تنظیم کنید
  • همچنین ساعات کاری خود را بر اساس روزهای هفته و ساعات روز انتخاب کنید
  • در صورتیکه لازم است افزونه تماس تلفنی در لینک یا لینک های خاص نمایش داده شود یا نمایش داده نشود، در این بخش می توانید تنظیم و تعریف کنید